فرماندار رودبار: برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و حماسی از تمام ظرفیتها بهره می گیریم
میرغضنفری با بیان اینکه انتخابات آبروی نظام است، تأکید کرد: متولیان و مجریان انتخابات، با حساسیت کامل به برگزاری و اجرای انتخابات بعنوان یک امانت و حق الناس می نگرند
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان