به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو مراسمی در آموزشکده ی فنی سیدالشهدا (ع) رستم آباد برگزار شد
ایشان در بیان اهمیت ۱۶ آذر بیان داشت پس از کوتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که آمریکا به کمک انگلستان حکومت قانونی مرحوم مصدق را ساقط کرد و به خیال خام خود می پنداشت همه ی سنگر های مقاومت را فتح کرده است
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان