مجریان انتخابات ملزم به اجرای مر قانون هستند
رئیس هیأت بازرسی شهرستان رودبار گفت:پایبندی به قانون برای مجریان انتخابات و التزام کامل به قانون راه اساسی جلوگیری از بروز مشکلات انتخاباتی است
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان