فرماندار گفت: مشارکت و حضور مؤثر و مفید زنان در انتخابات، مثال زدنی است
فرماندار رودبار در نشست کمیسیون بانوان فرمانداری این شهرستان گفت: مشارکت و حضور مؤثر و مفید زنان در انتخابات، مثال زدنی است
تمام اخبار برگزیده