فرماندار رودبار: مگس زیتون بیش از یک دهه اقتصاد مردم رودبار را هدف قرار داده است
وی با اشاره به آفت مگس میوه زیتون گفت: این آفت که بلای جان میوه های زیتون شده است برغم تمام تلاشها و اهتمام مسؤولان و کشاورزان بیش از یکدهه است که اقتصاد مردم رودبار را کم و بیش هدف قرار د اده است
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان