آفت مگس میوه زیتون

  • همایش مزرعه در رودبار برگزار شد

    همایش مزرعه در رودبار برگزار شد
    فرماندار رودبار در همایش روز مزرعه با موضوع تبادل تجربیات و یافته ها با محوریت آفت مگس میوه زیتون: تلاش کنیم با حداکثر بهره وری از حداقل امکانات این تهدید را به فرصت تبدیل نمائیم
    ۱۳۹۶/۴/۲۵