عبد الطیف قدیرا

  • بازدید هیأتی از شورای بین المللی زیتون از رودبار

    بازدید هیأتی از شورای بین المللی زیتون از رودبار
    در این سفر جهانگیر عرب قائم مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و محمد رمضانی ملک رودی مشاور معاون وزیر و مدیرکل دفتر توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی گیلان و دو استان زنجان و قزوین و فرماندار رودبار این گروه را همراهی می کنند
    ۱۳۹۵/۳/۱