کنتور هوشمند

  • در راستای جلوگیری از سرقت انرژی برق صورت گرفت

    استقرار کنتورهای هوشمند قرائت از راه دور در غرب مازندران

    استقرار کنتورهای هوشمند قرائت از راه دور در غرب مازندران
    هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در راستای جلوگیری از سرقت انرژی برق در غرب مازندران و کاهش تلفات انرژی اقدام به نصب کنتورهای هوشمند قرائت از راه دور در مناطق آلوده به سرقت کرده است
    ۱۳۹۶/۵/۱۶